afhandig

afhandig
{{afhandig}}{{/term}}
voorbeelden:
¶   iemand iets afhandig maken 〈op slinkse wijze verkrijgen〉 trick someone out of something; 〈wegpakken〉 snatch something from someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”